Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Miljø- og ressurseffektivitet og andre samfunnsmessige aspekter knyttet til bruk av IKT i kompetansebasert tjenesteproduksjon

Rapporten gir en sammenstilling av kunnskap vedrørende samfunnsmessige aspekter rundt bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) med hovedfokus på helse, miljø og ressursforvaltning. Bakgrunnen er spørsmålet om hvorvidt IKT kan være et virkemiddel mot en mer bærekraftig samfunnsutvikling, f.eks. gjennom å dematerialisere produkter til tjenester. IKT som en mulig miljøtiltak er trolig særlig relevant i forhold til kompetansebasert tjenesteproduksjon (KTP). Tjenesteproduksjon utgjør en stadig økende andel av den økonomiske aktiviteten i samfunnet, og det er lite fokus på denne sektoren både fra næringslivet og myndighetene, selv om kommunikasjon og reiser kan utgjøre en stor miljø- og ressursbelastning knyttet til denne sektoren.

Last ned PDF