Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Miljø- og ressursvurdering av plastflaske for næringsmidler. Ulike scenarier av livsløpet fra husholdning til avhending.

Rapporten sammenligner tre ulike alternative behandlingsløsninger for brukte, innsamlede plastflasker for næringsmidler, inkludert organiske rester. Disse er materialgjenvinning, energigjenvinning og deponering.

Resultatene viser at under de gitte forutsetningene er det scenariet for materialgjenvinning som gir klart best netto miljønytte i forhold til alternativene energigjenvinning og deponering. Årsaken til dette er først og fremst fordelene man oppnår ved råvareerstatning.

Likevel: man bør være varsom med å konkludere bastant med det ene eller det andre alternativet. Det er tildels usikre forutsetninger lagt til grunn for analysene, og alternativet for materialgjenvinning er kanskje ikke gjennomførbart i praksis, men skisserer bare den potensielle miljøeffekten dersom man kan oppnå 100% materialgjenvinning.

Last ned PDF