Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Erfaringer med Borg Destinasjon A/S

Utgangspunktet for evalueringen var at Borg Destinasjon A/S (BD) ble besluttet avviklet etter 6 års drift. Hensikten med evalueringen  har vært å foreta en oppsummering av positive og negative erfaringer med BD med relevans for arbeidet med å ta stilling til hvordan det oppgavefeltet BD har vært knyttet til skal ivaretas i fremtiden. Hoveddatagrunnlaget for rapporten er knyttet til intervjuer med 12 personer som Fredrikstad kommune har valgt ut. De utvalgte personene har først og fremst representert eierne og den daglig ledelsen men også ansatte og andre destinasjonsselskaper.

 

På grunnlag av resultatene fra evalueringen er det foreslått å etablere et nytt selskap med den samme eierstrukturen og de samme målsettingene og strategiene som lå til grunn for oppstartingen av BD, men med følgende justerende hovedgrep:

  • Det må utvikles en klar felles forståelse av og vilje blant eierne til å gå inn i en produktutviklingsprosess med fokus på større sammensatte produkter som skal skape mertrafikk i regionen
  • Det må utvikles en konkret felles forståelse av hva vertskapsfunksjonen består av og hvilke aktører som skal ivareta hvilke deler av den
  • Eierne må i hvert fall i en oppstartingsperiode være villig til å legge et økonomisk fundament som kan finansiere den generelle markedsføring/profilering av regionen samt arbeidet med utvikling av sammensatte produktpakker
  • Kommunene representeres i styret av de som i det daglige arbeider med konkrete oppgaver knyttet til reiselivsbransjen
  • Det sikres en daglig leder med god reiselivskompetanse, god forretningsmessig sans og gode lederegenskaper som kan lede selskapets utvikling med entusiasme og tydelig profil
  • Det må sikres god kompetanse for øvrige ansatte sett i relasjon til de oppgaver som skal ivaretas samtidig som det utvikles en intern kultur med fokus på samarbeid og kompetansedeling
  • Selskapet organiseres internt i to avdelinger, rettet mot hvert sitt hovedmarked og med et turistkontor i hver av kommunene
Last ned PDF