Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Dokumentasjon av data og metodiske problemstillinger og svakheter

Miljøvaredeklarasjon Type III, Trollheim

Miljøvaredeklarasjonen er basert på data fra "Inventory and Life cycle Data for Hydrolelectricity, produced and Distributed in Norway". Studien hadde til hensikt å gi gjennomsnittsverdier for ressursforbruk og utslipp knyttet til utbygging, drift og vedlikehold av norske vannkraft anlegg. Trollheim Kraftverk var et av anleggene som ble vurdert i den sammenhengen. I miljøvaredeklarasjonen er datasettet for Trollheim fra 1997/98-studien brukt uten oppdatering. Noen steder er data fra andre anlegg overført og vurdert som representative også for Trollheim. I dette notatet er det gjort forsøk på å forklare hvilke forutsetninger og antagelser som ligger til grunn for analysene i prosjektet. Notatet beskriver også synspunkter på viktige metodiske problemstillinger og svakheter, i tillegg til at det argumenterer i forhold til de kommentarer som har kommet fra Det Norske Veritas som har revidert deklarasjonen.

Last ned PDF