Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Fase 1 av prosjektet ’Nettverksbygging – universiteter og industri i nordvest Russland. Interaktivt norsk/russisk program for integrert renere produksjon og moderne forbyggende miljøvernmetoder’

Notat

I September 2001 deltok flere faglig eksperter fra STØ i et seminar i St. Petersburg. Seminar het ’Teaching Environmental Management and Cleaner Production Methodology at Russian Universities’ og var arrangert av St. Petersburg State University of Refrigeration and Food Technology and St. Petersburg non-governmental group «Dialogue-21». Finansiell støtte for deltakelse av faglig eksperter fra STØ var fra SFT og MD. Et resultat fra seminaret var et spørreskjema og analyse av dette. Det viste seg at det var et stort behov for lærere ved universitetene for å få opplæringsmaterialer for moderne forebyggende miljøvern metoder og for å utvikle nettverksaktiviteter mellom universitetene, industri og fageksperter. Denne evalueringen og kontakt med St. Petersburg statlige Universitet for kjøling og næringsmiddelteknologi, St.PU gjorde at STØ utviklet et forslag til et prosjekt som skulle dekke disse behov. I mellom tiden hadde også Professor Olga Sergienko, St. PU utviklet et prosjektforslag. Bakgrunnen for fase 1 av dette prosjektet var derfor ønsket om å koordinere prosjektforslagene fra St.PU og vårt eget fra Stiftelsen Østfoldforskning, STØ.

Last ned PDF