Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Bredbånd på Hvaler

Forprosjekt juni 2001 – februar 2002

Rapporten dokumenterer et forprosjekt for bredbånd - eller høyhastighets datakommunikasjon - på Hvaler, hvor fokus har vært på forankring og avklaring av metoder og satsingsområder.

Prosjektet har samtidig utviklet et konsept for fiber i vannledninger som utnytter investeringer i eksisterende infrastruktur, og innebærer en kostnadsreduksjon på inntil 72% i forhold til å grave egne grøfter for fremføring av fiberkabler. Flere bedrifter ser et forretningspotensiale og samarbeider med kommunen i den videre utviklingen av konseptet.

Last ned PDF