Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Årsrapport fra evalueringen av bruken av sivile vernepliktige til voldsforebyggende tjenester i regi av Siviltjenesteadministrasjonen på Dillingøy (SAD) i 2002

Årsrapporten er basert på informasjon fra den evalueringen som er gjennomført for de to hovedtjenesteformene Siviltjenesteadministrasjonen på Dillingøy benytter for avtjening av den sivile verneplikten knyttet til voldsforebyggende arbeid, dvs. ByPass Oslo og Kameratstøtteordningen.

ByPass Oslo er rettet inn mot voldsforebyggende arbeid i Oslo Sentrum med ungdom mellom 13 og 25 år som målgruppe basert på et forpliktende samarbeide med lokale partnere, herunder videregående skole, humanitære og frivillige organisasjoner. ByPass Oslo er organisert som et regionalt tiltak med egen lokalt ledelse. 24 partnere og 80 sivile vernepliktige deltok ByPass i Oslo i 2002.

Kameratstøtteordningen
er rettet inn mot å forebygge konflikter, mobbing og hærverk i skolemiljøer. De sivile vernepliktige er knyttet til oppdragsgivere på Østlandsområdet, hovedsakelig ungdomsskoler. Tjenesten organiseres fra SAD. 69 oppdragsgivere og 105 sivile vernepliktige deltok i Kameratstøtteordningen i 2002.

Last ned PDF