Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Kartlegging av lokale rammebetingelser for de største næringsmiddelbedriftene i Fredrikstad kommune

Næringsmiddelindustrien er blant de viktigste bransjene i Nedre Glommaregionen – både hva gjelder sysselsetting og kompetanse. Videre utvikling av næringen er derfor viktig for kommunene.

Næringen er under press i den forstand at statlige rammebetingelser for flere av bedriftene favoriserer en lokalisering innen EU.

STØ har derfor på oppdrag av næringsavdelingen i Fredrikstad kommune kartlagt bedriftenes rammebetingelser med særlig vekt på samhandling med kommunen som vil være kritisk som konkurransefaktor for bedriftene.

Næringsmiddelbedriftene ønsker å gå inn i et konkret samarbeid med kommunen for å skape stabile rammebetingelser og hurtigst mulig kunne realisere sine utbyggingsplaner når situasjonen krever det. Bedriftenes samfunnsmessige motiv for dette knytter seg klart til at denne næringen i framtida kan finne det nødvendig å flytte ut dersom lokalisering i Fredrikstad ikke byr på vesentlige lokale fordeler som sterk lokal samhandling mot felles mål og visjoner.

Last ned PDF