Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

e-fylket Østfold - om en regional utviklingsstrategi med IT som primær drivkraft

Notat

Stiftelsen Østfoldforskning har fått i oppdrag å lage et mulighetsnotat om utviklingen av e-fylket Østfold, med utgangspunkt i den positive utviklingen i Halden gjennom satsingen IT-byen Halden. Oppdragsgiver er Østfold fylkeskommune.

Last ned PDF