Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Erfaringer fra verdikjedeanalyser av kjøttprodukter i Gilde

Marinepack rapport nr. 6

I denne verdikjedeanalysen er det vurdert fire emballasjeløsninger i produktgruppe I og to emballasjeløsninger i produktgruppe II. For produktgruppe I er det D som er den gunstigste løsningen for både material- og energiforbruk og utslipp av drivstoffgasser. Imidlertid er D den dyreste løsning i innkjøpskostnader. B har laveste kostnader totalt. For produktgruppe II er det E som er mest gunstig totalt, både miljømessig og kostnadsmessig.

Last ned PDF