Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Erfaringer fra verdikjedeanalyser av pelagisk fisk fra Domstein Måløy Fiskeindustri AS

Prosjektet er utført for sjømatprodukter fra Domstein Måløy AS med involvering av deres samarbeidspartnere og leverandører i samarbeid med Stiftelsen Østfoldforskning.

Verdikjedeanalysen er et delprosjekt i Marinepack. Målet med analysen er å se hvor i verdikjeden det er størst tap av effektivitet og tap av produkt- og økonomiske ressurser.

Det er utført studier for: A: Sei våtpakk, B: Sei pose, og C: Makrell til makrellfilet hos Stabburet, med hjelp av parametre og indikatorer som angir viktige forhold for forbedring av økonomisk -, miljø- og ressurseffektivitet.

Hovedfokus for analysen er på emballasje og for verdikjeden fra fiskemottak ut til sluttbruker, men er sett i sammenheng med hele verdikjeden for sjømatproduktene. Data fra Domstein og deres leverandører fra 2001 er benyttet som utgangspunkt for analysene, i den grad data har vært tilgjengelige.

Som basis for analysen er det benyttet 1000 kg fisk konsumert av forbruker, noe som er valgt for å få med tap av produkt/svinn gjennom verdikjeden. Tallen er oppgitt i prosent ettersom bakgrunnsmaterialet er fortrolig og kun er brukt i en lukket rapport for prosjektet.

Resultatene viser at emballasjenes direkte betydning for de ulike miljøindikatorene er gjennomgående liten i forhold til bidrag fra fiske. Dette samsvarer med andre studier for sjømat og med studier for andre næringsmidler. Emballasjen har derimot en meget viktig rolle i forhold til en effektivt utnyttelse av råvarene. Det er viktig at emballasjen fører til lavest mulig svinn og minst mulig tap av produkt. Valg av emballasjeløsning har også betydning for ulike kostnader i verdikjeden og energiforbruk til frysing og transport.

Last ned PDF