Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Milørapportering og miljøstyring i små bedrifter

Utvikling av miljøindikatorer i Transportselskaper i Norge

Introduksjon av miljøtankegang i små og mellomstore transportbedrifter har stått sentralt i dette prosjektet. Utvkling av miljøindikatorer har vist seg å være et tema som har motivert bedriftene. Dialogen mellom kunde (Norcem) og leverandør (transportør) har vært en viktig drivkraft bak prosjektet.

Viktige miljøaspekter som har kommet frem er støy, støv, forbruk av fossilt brensel, utslipp til luft, utnyttelsesgrad, ressurseffektivitet og røyk-, kloakk-, olje- og sementutslipp. Disse aspektene danner grunnlag for utvikling av indikatorer av forskjellig art; effektivitetsindikatorer, handlingsindikatorer og miljøtilstandsindikatorer.

For bedriftene gjenstår det ennå en god del med implementering av indikatorene. Dette foreslås gjennomført gjennom et oppfølgingsprosjekt med fortsatt tett samarbeid mellom kunde og leverandør.

Last ned PDF