Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Samfunnsøkonomisk vurdering av alternative deponilokaliseringer i Trondhiemsregionen

I forbindelse med at Trondheim kommune skal velge lokalisering av nytt avfallsdeponi for Trondheimsregionen, har Stiftelsen Østfoldforskning gjennomført en samfunnsøkonomisk vurdering av de ulike deponialternativene.

Med bakgrunn i beregning av samfunnsøkonomiske kostnader, er rangeringen av de ulik lokaliseringsalternativene som følger:

Alternativer Samfunnsøkonomisk kostnad
   % merkostnad enn 0a
 0a: Hegstadmoen  
  1650 kr/tonn
 1a og 1b: Lia  
   1840 kr/tonn
   11 %
 0b: Hegstadmoen/Meldal  
  1950 kr/tonn
  18 %
 2b: Fossberga  
  2025 kr/tonn
  23 %Dette medfører at Hegstadmoen bør være Trondheimsregionens deponilokalitet til det er fullt (ca 2015). Deretter bør ny deponilokalitet være Lia.

Dersom det blir krav om dobbel bunntetting på Hegstadmoen, vil det være mer samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge ut Lia før 2015 enn å investere i dobbel bunntetting på Hegstadmoen.

De eksterne kostnader utgjør ca. 55% av det totale samfunnsøkonomiske regnskapet, og hovedbidraget til eksterne kostnader kommer fra sigevannsutslipp, til tross for at det er forutsatt renseanlegg. Dette viser at god sigevannsoppsamling og -rensing er det viktigste tiltaket i forhold til å minimere eksterne kostnader.

Last ned PDF