Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Erfaringer fra strategianalyser av fiskeprodukter fra Domstein Måløy Fiskeindustri AS

Prosjektet er utført for sjømatprodukter fra Domstein Måløy AS med involvering av deres samarbeidspartnere og leverandører i samarbeid med Stiftelsen Østfoldforskning og Institutt for produktdesign, NTNU.

Strategianalysen er et delprosjekt i Marinepack. Målet med analysene er å klarlegge potensialet for optimalisering og forbedring av lønnsomhet for et utvalg (7) av Domsteins frosne fiskeprodukter til konsument, ut fra materialeffektivitet, økonomi, distribusjonseffektivitet, kunde- og forbrukerkrav.

Produktene har ulike emballasjeløsninger. De er valgt på grunnlag av en verdikjedeanalyse gjennomført tidligere. Det er klare forskjeller mellom de ulike emballasjeløsningene i forhold til materialeffektivitet, energiforbruk, fyllingsgrad. Kostnaden til de ulike løsningene varierer mye, pakkekostnad og kostnad grunnet overvekt og er størst. Det er ingen klar sammenheng mellom utpris butikk i forhold til emballasjekostnader, pris ut fra Domstein eller emballasjeeffektivitet.

Det kan virke som produsent kjenner produksjon og handelsleddet kjenner forbrukerkrav. Derfor bør de samarbeide i produktutviklingsprosesser. Emballasje bør ses som en viktig ressurs. Emballasjen er avgjørende for at forbrukere skal oppfatte fisken som en merket vare. Med kontroll over store deler av verdikjeden kan krav om sporbarhet oppfylles mer troverdig.

Last ned PDF