Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Miljøanalyse av produksjon og administrasjon i to virksomheter

Metodeutvikling

Denne rapporten inngår i det strategiske instituttprogrammet ”Miljøstyring og miljøeffektivitet i norske virksomheter”.

I denne studien kartla og kvantifisere vi miljøbelastninger fra virksomheters tjenesteytende aktivitet. CO2-utslipp fra aktiviteter i ledelse, markedsføring, salg og service ble kartlagt og sammenlignes med bidrag fra selve produksjonen. Dette ble gjort for å illustrere
miljøpåvirkninger fra aktiviteter som normalt ikke inngår i tradisjonell miljøstyring og direkte virkemiddelbruk.

Målet med dette var å videreutvikle og teste en modell for kartlegging av alle typer aktiviteter i en virksomhet, og diskutere hvordan denne kan brukes for å forbedre miljøstyring i virksomheter.

Bruk av modellen illustrerte at miljømessige forhold knyttet til tjenesteytende aktiviteter som reiser og kontordrift lot seg kvantifisere, og de var av vesentlig betydning for begge virksomheter som inngikk i studien. Bruk av modellen ga en god oversikt over miljøpåvirkningene fra hele virksomheter ved å inkludere flere aktiviteter enn bare produksjonen, og ga således et godt grunnlag for å identifisere ”vesentlige miljøaspekter”, som kreves ved etablering av miljøstyringssystemer.

Forslag til videre arbeid er gitt.

Last ned PDF