Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Kunnskapsbehov hos offentlige og private virksomheter

En sammenfatning av den faglige statusen innen kunnskapsforvaltings-feltet

Det er søkt å gi begrepet informasjons – og kunnskapsbehov innhold ut fra et formelt organisasjons perspektiv . Dette er gjort ved å beskrive karakteristiske trekk innen organisasjon – og ledelse for to organisasjonsmodeller som representerer ytterpunktene innen organisasjonsteorien, fra mekanistisk - til organisk organisering av virksomheter. Det blir fokusert på hvilke forhold som er av betydning for at de ulike organisasjonsformene skal være levedyktige, som igjen leder til en diskusjon om hvilken organisasjonsformer som må legges til grunn for en vellykket innføring av kunnskap / informasjonssystemer.

Last ned PDF