Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Evaluering av folkehelsearbeidet i Rakkestad kommune

Sammendrag

Folkehelseprogrammet i Rakkestad har vært rettet inn mot følgende tre innsatssområder: Det Trygge, Sunne og Levende Rakkestad.

Samlet fremstår Folkehelseprogrammet i Rakkestad som rimelig vellykket bedømt ut fra deltakernes erfaringer . Ser vi på de konkrete resultatene så er disse først og fremst knyttet til at man har fått bedre oversikt over ulykkesskader og helseproblemer i kommunen, skapt generelt større oppmerksomhet om forebyggende/helsefremmende arbeid, fått bekreftelse på at det man har arbeidet med er viktig og laget fremtidige forpliktende planer for gjennomføring av forebyggende/helsefremmende tiltak Men det generelle inntrykket er at folkehelseprogrammet først og fremst har blitt et kommunalt anliggende.

Det anbefales at programmet fortsetter som et samlet program men med integrering av Trygge og Sunne Rakkestad i kommunens ordinære tjenesteyting mens Levende Rakkestad nettverksorganiseres med inkludering av flere frivillige aktører.

Men programmet bør videreutvikles med større fokus på den strategiske innretningen av det, tiltakenes innhold mht mulighetene for å mobilisere befolkningen, rekruttering av "ildsjeler" samt informasjon/profilering av programmet.

Last ned PDF