Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Et bredt samarbeid om bredbåndsatsing i Østfold

En regional og distriktpolitisk satsing

I tråd med fylkeskommunens nye rolle som strategisk utviklingsaktør i regionen, iverksetter fylkeskommunen et arbeid for å styrke samarbeidet om utvikling og bruk av bredbånd i regionen.

Forstudien tilrettelegger for en prosess som skal nå målene om regionalt samarbeid på bredbåndområdet. Selve prosessen vil gjennomføres som et forprosjekt i regi av fylkeskommunen.

Last ned PDF