Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Borg IKT-forum

Status og resultater 2002

Rapporten redegjør kort for utviklingen av Borg IKT-forum i 2002.

Forumet er et medlemsbasert kompetansenettverk for IKT-næringen i nedre Glomma, som består av rundt 100 bedrifter iberegnet forskning og høgskole. 39 av bedriftene i regionen er medlem av forumet ved årsskiftet.

Last ned PDF