Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Virksomhetsvurdering av Studenthuset i Halden

Studentene har behov for et samlingssted utenom studiene, sosialt og selvutviklende. Dersom man ikke trives sosialt vil dette ha innvirkning på studieprestasjoner, ”kulturelt mangfold” og nettverksbygging.

Halden kommune bør komme ennå mer på banen når det gjelder bruken av studenthuset. Spesielt bør det være muligheter til å bruke huset ennå mer til kulturrelaterte aktiviteter. Kulturrådet i Halden bør engasjeres sterkere i dette. Studenthuset er jo ett av Haldens største bidrag innen kultur.

Våren 2003 bør brukes til å legge grunnlaget for å avklare hvordan fortsatt eierskap og drift best kan gjennomføres.

Hvis Studentsamskipnaden skal ha råd til å beholde Studenthuset i en 3-4 årsperiode (= byggeperioden på Remmen) må det tilskudd til. Det eneste realistiske i den sammenheng er at høgskolen gir ”fri stasjon”, dvs. dekker faste driftsutgifter på bygningen/stiller lokaler gratis til rådighet på lik linje med kantinelokaler, bokhandellokaler m.m. på skolens område. Dette for å minimalisere ulempene for studentene i byggeperioden.

Perioden frem til sommeren 2006 bør brukes for å vise at det er regningssvarende å drive Studenthuset. Tiden vil også kunne brukes til å utrede saken videre/behovet for alternativer. Basert på erfaringene avklares videre drift for kommende 6-årsperiode. Forutsatt lønnsomhet, kan det bli aktuelt å stifte et hel- eller deleiet eiendomsselskap.

I perioden 2006 - 2012 foretas den gjenstående rehabiliteringen forutsatt at avtalene med Høgskolen Østfold, Halden kommune og andre støttespillere fortsatt står ved makt.

Last ned PDF