Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Bredbånd og nettverksbygging i et interkommunalt perspektiv (1)

Rapportering, sammendrag og erfaring fra forprosjektet november 2002 - februar 2003

Smaalensveven.no er et interkommunalt samarbeid mellom ti kommuner i Indre Østfold rundt etablering og drift av kommunale portaler på internett samt en felles regional portal.

Smaalensveven nedsatte i oktober 2002 en arbeidsgruppe knyttet til knyttet til videreutviklingen av bredbåndsamarbeidet rundt Smaalensveven.no, som skulle lage forslag til bruk og full innføring av bredbånd i regionen.

Møtereferater, kartunderlag og andre dokumenter som er benyttet eller utviklet i forprosjektet er tilgjengelig fra Smaalensveven. Dette dokumentet gir et sammendrag av de viktigste resultatene og erfaringene fra forprosjektet, mens arbeidsgruppen har dokumentert arbeidet i flere rapporter:

  • Underlag for strategisk plan
  • Spørreundersøkelse - interkommunalt samarbeid
  • Spørreundersøkelse - bredbåndbehov i næringslivet og blant innbyggerne i Indre Østfold
  • Kartlegging av infrastruktur i Indre Østfold

Arbeidet med å gjennomføre forprosjektet har vært delfinansiert med midler fra HØYKOM.

Last ned PDF