Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Evaluering av ny lokalsamfunnsordning

Fredrikstad kommune ønsket å gjennomføre en evaluering av prøveprosjektet Ny lokalsamfunnsorganisering og engasjerte Stiftelsen Østfoldforskning til å gjennomføre evalueringen.

Resultatene fra denne evalueringen skal a) legge grunnlag for en politisk beslutning om hvorvidt dette prøveprosjektet bør etableres som en permanent ordning og b) dokumentere hva som fungerer bra og mindre bra og gi oppslag til forbedringstiltak.

Evalueringen bygger på ulike datainnsamlingsmetoder; spørreskjema til innbyggere og prosjektdeltakere, intervjuer med sentrale personer og tiltaksanalyse basert på alle referater, tiltaksplaner og årsberetninger i de 10 deltakende lokalsamfunn. Evalueringen viser at av de som har deltatt er rimelig godt fornøyd med måten prosjektet er organisert på. Det er foreslått en rekke forbedringstiltak for det videre arbeidet i prosjektet.

Last ned PDF