Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Evaluering av sosialombudsordnigen i Fredrikstad kommune

Evalueringen har omfattet en gjennomgang av erfaringene med en prøveordning med eget sosialombud i Fredrikstad kommune i perioden mars 02 - mai 03. Datagrunnlaget har først og fremst vært basert på intervjuer med de ulike hovedaktørene knyttet til feltet inklusiv et lite utvalg av brukere.

Last ned PDF