Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Norsk fisk jorden rundt for å bli filét?

En miljøvurdering av to scenarier for filetering av norsk fisk

Prosjektet var et delprosjekt under forskningsprosjektet Marinepack som gjennomføres i samarbeid mellom Den Norske Emballasjeforening, Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, Emballasjeforsk og et antall bedrifter og forskningsmiljøer.

Prosjektet var finansiert av Norges Forskningsråd (Varemat-programmet) og deltagende bedrifter. Ett av de to forskningstemaene i prosjektet var” Optimal emballering og distribusjon av sjømat”.

Delprosjektet ble gjennomført av STØ i samarbeid med Domstein Enghav. Det ble gjort en studie av miljø- og ressursmessige konsekvenser av å sende torsk til Kina for filetering, i stedet for at produksjonen skjer i Norge. Analysene viste at det krever 5 ganger mer energi å sende torsken via Kina til det eruopeiske marked. Dersom 50% av den norske torskekvoten sendes til Kina tilsvarer dette energiforbruket i 11000 norske eneboliger gjennom et helt år!

Last ned PDF