Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Multimediesatsingen i Fredrikstad

Potensiale og ringvirkninger

Østfold med Nedre Glomma/Fredrikstad som kjerne kan bli et tyngdepunkt når det gjelder foretak engasjert innenfor ulike segmenter i medie-/multimediebransjen. Internasjonalt skifter medienæringene fra ”kunst og kultur” til ”kreativ industri” med et høyt verdiskapingspotensiale.

Forstudien har funnet at videre utvikling av den kreative industrien i regionen gir

  • positive ringvirkninger,
  • høy verdiskaping,
  • god profilering,

og at Medieparken tilrettelegger for en positiv utvikling, men at det fortsatt er store utfordringer i forhold til økt samarbeid bedriftene imellom og mellom bedriftene og de øvrige aktørene i regionen.

Last ned PDF