Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Gass som drivkraft i regional utvikling: Bedriftsmessige konsekvenser

De bedriftsmessige konsekvensene av tilgang på gass for Østfoldindustrien innebærer at gass både kan utnyttes som energibærer og som råvare for industrien.

Bruksområdene kan omfatte:

  • Energibærer for varme-/kraftproduksjon i industrien
  • Energibærer for distribuert varme-/kraftproduksjon for mindre anlegg
  • Som industriell råvare for produksjon av hydrogen


En skal merke seg at Regjeringen ser på hydrogen som en viktig energibærer på 10-20 års sikt. I en overgangsperiode på 2-3 tiår anser en at denne hydrogenen vil bli produsert fra gass som råvare.

Hydrogen basert på gass som råvare (eller basert på andre råvarekilder) kan også ha flere aktuelle bruksområder:

  • Etablerte markeder som er konkurranseutsatt og omfatter små til middels store volumer
  • Drivstoff til transportsektoren, med muligheter for betydelig etterspørsel på 15-20 års sikt
  • Energiproduksjon i industrien og for mindre anlegg, med muligheter for betydelig etterspørsel på 10-20 års sikt.


Hydrogenproduksjon fra naturgass gir klimautslipp og krever derfor en kommersiell teknologi for CO2-håndtering. Alternative prosesser og bruksområder bedømmes å kreve massiv FoU før kommersialisering.

Last ned PDF