Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Virkemidler i miljøvernpolitikken

Effekt på individnivå

Vår påstand er at man som arbeidstaker og privatperson møtes med styringssystemer som ikke er individorientert.

Det er foretatt en gjennomgang av ulike stortingsmeldinger for å kartlegge i hvor stor grad disse legger til rette for og initierer aktivitets-/individorientert virkemidler. Dette er videre koblet opp mot Areal- og transportplan for Nedre Glomma.

På bakgrunn av dette, er det foretatt en vurdering av hva som vil ha effekt på adferd og adferdsendring.

Last ned PDF