Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Miljø- og ressurseffektive drikkevarer i et Faktor 10 perspektiv

Rapporten oppsummerer resultater og erfaringer fra et prosjekt som ble gjennomført for å diskutere miljø- og ressurseffektive løsninger for drikkevaresektoren i Norge i et Faktor 10 perspektiv. Rapporten gir oversikt over forbruk av drikkevarer i Norge og endringer i dette over tid, endringer i sammensetning av emballasjeløsninger og for et basisår 2001 en sammenstilling av miljø- og ressurseffektiviteten for ulike hovedtyper av drikkevarer og for den samlede drikkevaresektoren. Rapporten gir også innspill til ulike scenarier for samfunnsutviklingen i Norge og hvordan disse kan påvirke drikkevareforbruket frem mot 2020, og diskturer hvordan disse endringene vil kunne påvirke mulighetene for å utvikle og iverksette Faktor 10 løsninger innenfor drikkevaresektoren. Scenariene er illustrert med designløsninger for viktige elementer av drikkevaresystemet, med hovedvekt på forbrukerleddet.

Last ned PDF