Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Faktor 10 miljøforbedringer i kontorvirksomhet – erfaringer, forutsetninger og utfordringer

Rapport fra forprosjekt

Ansvarlige for gjennomføringen av prosjektet har vært HÅG, Stiftelsen Østfoldforskning og SINTEF Teknologiledelse/NTNU. Prosjektet har vært gjennomført som en forberedende fase til en større satsning innenfor Faktor 10 kontor. I denne rapporten presenteres hovedresultatene fra forprosjektet med hovedvekt på to områder, en grovanalyse av miljøbelastningene til kontorfunksjonen og organisatoriske forutsetninger for radikale miljøinnovasjoner i nettverk.

Reisevirksomhet og drift av bygg (oppvarming) forbruker mest energi i kontorfunksjonen. Bygging av kontorbygg bidrar med bare 3-5% av det totale energiforbruket gjennom livsløpet til kontorfunksjonen. Det bør derfor være større fokus på å endre selve kontorbygget og spesielt systemene for isolering, oppvarming og kjøling. Det er viktigere å bygge nytt, endre på beliggenhet og finne andre måter å reise og kommunisere på, enn dagens dominerende bruk av fly og bil. Hovedargumentene for å tenke innovasjon i nettverk er økt kompleksitet i produkt og tjenester, samtidig som bedrifter spesialiserer seg og spisser sin kjernekompetanse. For å oppnå radikale miljøforbedringer, eksempelvis å forbedre miljøeffektiviteten med en faktor på 10, må fokus flyttes fra den enkelte bedrift og enkeltprodukter til nettverk av bedrifter og produkter/verdikjeder.

Last ned PDF