Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Verdikjedeanalyse for produksjon og frakt av kjølt laks fra Molde til Japan (1)

Smurfit Norpapp

I denne rapporten har man analysert laksens vei fra rogn til kjølt rund fisk vel fremme i Tokyo gjennom en såkalt verdikjedeanalyse. Man har sett på miljøbelastningene og kostnadene knyttet til oppdrett og slakting av laks, til emballasjen og til handling og frakt. Disse faktorene forteller oss hvilke ressurser som må til og hva det koster å få fisken ut av fabrikken ferdig pakket.

Miljøbelastningen og kostnaden knyttet til produksjon og transport av laksen fra Molde til Tokyo er svært høye. Emballasjen utgjør i seg selv lite i denne sammenhengen. Men det er utrolig viktig å ha god emballasje, slik at produktet kommer frem til forbrukeren i god stand. Svinn av selve produktet vil føre til store negative konsekvenser både økonomisk og miljømessig.

Analysen viser også stort potensial med hensyn til effektivisering av distribusjonen, for eksempel ved frakt av filet i stedet for hel laks eller ved bruk av mindre is. I tillegg kommer mulige økonomiske gevinster ved mindre handling ved omlasting.

Fiberkassen er god i forhold til:

  • Netto materialforbruk. Dette er svært lavt på grunn av en høy grad av materialgjenvinning.
  • Lave utslipp i råvareproduksjon. Dette på grunn av at det benyttes mye bioenergi og en relativ høy andel gjenvunnet materiale i råvareproduksjonen.
  • Utslipp fra produksjonen av selve fiberkassen. Denne er tilnærmet lik null på grunn av at det benyttes norsk elektrisitet som hovedsakelig er basert på vannkraft.
  • Effektiv transport, som gjør at emballasjen kan transporteres langt uten store utslipp.
  • Effektiv materialutnyttelse. På grunn av at fiberkassene består av 70 % returfiber og 97 % av bølgepappemballasjen blir gjenvunnet i Japan, er kassen del av et system hvor man har en effektiv materialutnyttelse.
  • Sparer mye energi ved gjenvinning av materiale etter bruk. På grunn av en høy grad av materialgjenvinning tilbakeføres en stor andel av den brukte energien ved at man unngår produksjon av nyfiber.
Last ned PDF