Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Verdikjedeanalyse for produksjon og frakt av kjølt laks fra Molde til Japan

Vartdal Plastindustri AS

Denne studien har analysert laksens vei fra rogn i klekkeri til kjølt rund fisk vel fremme i Tokyo ved hjelp av verdikjedeanalyse. Analysen inkluderer miljøbelastninger og kostnader knyttet til oppdrett og slakting av laks, emballasje, handling og frakt gjennom hele verdikjeden.

Både miljø- og kostnadsmessig utgjør emballasjen lite i forhold til selve produktet (laksen). Svinn av produktet er altså den viktigste faktoren i forhold til negative miljømessige og økonomiske konsekvenser, noe som betyr at det er viktig med emballasje som medfører minst mulig brekkasje/svinn gjennom hele verdikjeden.

Analysen viser også at det er store miljømessige og økonomiske forbedringspotensialer i distribusjonsleddet, for eksempel ved frakt av filet i stedet for hel laks eller ved bruk av mindre is. Det er også potensialer for økonomiske gevinster ved mindre handling ved omlasting, for eksempel ved at manuell håndtering av fiskekasser til flypall erstattes av EPS-pall som kan settes direkte på flypallen.

EPS-emballasjen er god i forhold til:

  • Lavt brutto materialforbruk som følge av lav egenvekt på EPS.
  • Kostnadseffektiv flytransport som følge av vektbasert fraktkostnad.
  • Isolasjonsegenskaper


EPS-emballasje har en utfordring i forhold til:

  • Å øke graden av materialgjenvinning av brukt emballasje. Dette vil medføre betydelig miljøgevinst.
Last ned PDF