Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Produkters emballasjeeffektivitet - Forandringer i Handlekurven for perioden 2001-2002

Dybdeanalyse

Handlekurvprosjektet var i 2003 inne i sitt andre driftsår, og gir foreløpig et begrenset lite glimt av utviklingen. Hovedresultatene er denne studien er omtalt og vist i STØ-rapport OR 08.03. Det vises til denne rapporten for beskrivelse av de overordnede resultatene fra studien.

Denne rapporten viser resultatene av detaljanalysene som er blitt gjennomført innenfor hver varegruppe av markedslederne og de hurtigst voksende produktene (som ligger bak resultatene i rapport OR 08.03). Disse resultatene vil bli videre bearbeidet og analysert i 2004 når man da har resultater for enda et år, og hvor bearbeiding av data over tid vil bli mer omfattende, og dermed kan vise trendene klarere.

Last ned PDF