Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Strategianalyse av kjøttprodukter fra Gilde

Målet med dette delprosjektet, er å klarlegge potensialet for optimalisering og forbedring av lønnsomhet for et utvalg av Gildes produkter til konsument, ut fra materialeffektivitet, økonomi og distribusjonseffektivitet. Prosjektet skal bidra med informasjon for å forbedre lønnsomheten i emballering og distribusjon av produktene.

Det er utvalgt 11 produkter som representerer forskjellige pakkemåter og ulik markedsmessig betydning. Alle produktene er vurdert ut fra følgende indikatorer; materialforbruk, energiforbruk, kostnader, transportarbeid og unødig volum.

De produktene som har best emballasjeeffektivitet er vakuumpakkede produkter enten dybtrekk eller pose. Det skyldes at produktene oppnår høy fylningsgrad og som følge derav blir også materialforbruket optimalt (ikke luft omkring produktet som tar plass og som også skal emballeres). To av de vakuumpakkede produkter har likevel relativt høye kostnader knyttet til produktsvinn og pakkekostnader. Flowpack uten skål er også en relativ gunstig pakkemåte, både med hensyn til materialforbruk og fylningsgrad.

Dårligst emballasjeeffektivitet får flowpack med skål og MAP. Disse produktene er delvis dobbeltemballert pakket både i skål og film. Emballasjeforbruket blir stort da det også skal emballere gass (utgjør 30% av volumet) og som følge derav blir også fylningsgraden lav. Dessuten er skålformatet ikke optimalt i forhold til gildebakken.

I denne studien er det 1 produkt som distribueres fryst, de øvrige er kjølevarer. Det er ikke tatt høyde for ekstra energi i distribusjonen til frysing.

Last ned PDF