Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Effektiv innsamling og materialgjenvinning av ulike emballasje- og avfalssfraksjoner

Forprosjekt

Materialselskapene har ønske om å gjennomføre et hovedprosjekt med følgende målsetning:
Øke og effektivisere innsamling av ulike emballasje- og avfallsfraksjoner ved å tilby forbrukerne mer samordnede og brukervennlige løsninger.

Målet skal nås ved å etablere et felles innsamlingssenter for gjenvinning av ulike emballasje- og avfallsfraksjoner i tilknytning til Storbyen kjøpesenter i Sarpsborg.

Dette forprosjektet beskriver gjennomføring av et hovedprosjekt i forhold til ovenfor definerte målsetning. Det er gjennomført grovvurderinger av aktuelle typer og mengder emballasje- og avfallsfraksjoner, samt alternative lokaliseringsmuligheter for gjenvinningssenteret. Dette foreslås videre utredet i hovedprosjektet.

Det foreslås at material- og returselskapene enes om en felles finansiering av hovedprosjektets Fase A (utredning og prosjektering).

Last ned PDF