Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Miljø- og samfunnsøkonomisk vurdering av plastfoliegjenvinning i Norge

Det er gjennomført miljømessige og samfunnsøkonomiske vurderinger av plastfoliegjenvinning utført i Norge kontra i et lavkostland.

Følgende konklusjoner kan trekkes:

  • Gjenvinning i Folldal er miljømessig det beste alternativet, men forskjellene er relativt små så lenge gjenvunnet materiale erstatter jomfruelig produsert plast.
  • Opprettholdelse av Folldal Gjenvinning med dagens kapasitet (33 ansatte) medfører totalt ca 49 arbeidsplasser, en verdiskaping på ca 15,1 millioner kroner og årlige skatte og avgiftsinntekter på 7,4 millioner kroner.
  • Dersom Folldal opprettholder dagens kapasitet på ca 10 000 tonn, vil anlegget ikke kunne være konkurransedyktig med gjenvinningsanlegg i et lavkostland.
  • Dersom kapasiteten i Folldal økes til ca 19 000 tonn, vil anlegget kunne være konkurransedyktig med andre gjenvinningsanlegg, men dette avhenger av verdensmarkedsprisen for PELD.

Folldal Gjenvinning anbefales å jobbe videre med følgende strategier:

  1. Investere i utvidet kapasitet for å øke konkurranseevnen.
  2. Forbedre kildesorteringen av innkommet råvare for å øke andelen naturell folie og dermed lønnsomheten for anlegget.
  3. Gjennomføre analyser for de enkelte plastkvaliteter for å vurdere en eventuell spesialisering i forhold til hvilke kvaliteter som bør behandles i Folldal.
Last ned PDF