Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Produkters emballasjeeffektivitet - Forandringer i Handlekurven for perioden 2001-2003

Supplerende analyser

I avtalen mellom Miljøverndepartementet og Emballeringskjedene omhandler § 5.2 emballasjeoptimering, som er grunnlaget for de to prosjektene som her rapporteres. Målet for avtalen er å redusere den samlede miljøbelastning i emballeringskjeden, herunder mengden emballasjeavfall. Handlekurv- og Indikatorprosjektene beskriver emballasjeutviklingen på varegruppe-, bedrifts- og bransjenivå, og for hele emballasjesektoren samlet. Hovedfokus i denne tilleggsrapporten er :

 • Utvikling i transporteffektivitet og total fylningsgrad for emballasje
 • Svinn i hele verdkjeden, i butikkleddet og hos forbrukeren

Hovedresultatene med hensyn på transporteffektivitet malt ved fylningsgrad og vekt per pall:

 • Ingen forskjeller mellom markedsledende produkter og raskest voksende produkter i gjennomsnitt, men store forskjeller innenfor varegrupper
 • Ingen signifikante endringer i fylningsgrad/vekt per pall fra 2001-2003 som følge av markedsforskyvninger

Svinn av produkter i butikk - oppsummering fra 10 butikker:

 • Frukt/grønt er den varegruppen hvor problemene er størst (ca. 5% av total omsetning)
 • Alle butikker kildesorterer avfall
 • Ved brekkasje sendes varene i retur og blir erstattet - omfatter også feil på produkt/misfarging etc
 • Varer som har passert holdbarhetsdatoen avemballeres og brukes til dyrefôr
 • Produkter som nærmer seg holdbarhetsdato tas ut og brukes i produksjon av ferdigretter eller personalmat, evt. legges ut for salg til redusert pris (slike varer erstattes ikke).

Ved intervju av forbrukere har det fremkommet følgende hovedproblemer som gjør at matvarer blir kastet.
Forbrukeren kjøper inn mer mat enn det som blir spist som følge av:

 • Mangelfull planlegging
 • Varierende størrelse på husholdningene
 • Impulskjøp når man "småhandler"

Produktkvalitet blir ikke godt nok ivaretatt:

 • Emballasje beskytter ikke produktet etter åpning

Løsninger fra forbrukerens side kan være å planlegge innkjøp bedre, mens industrien må på sin side utvikle kan emballasje som i større grad bevarer produktkvaliteten etter at emballasjen er åpnet.

Last ned PDF