Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Utvikling av innovative prosesser i Borg IKT-forum

I denne rapporten går vi gjennom en del perspektiver i forhold til begrepet innovasjon. Vi vil ta utgangspunkt i noen av de perspektiver som er beskrevet i artikkelen av Kanter (2000). Mye av det som står i denne artikkelen har sitt utgangspunkt i erfaringer fra studier av store internasjonale bedrifter. Selv om dette ikke er egenskaper som kjennetegner de fleste bedriftene i Borg IKT-forum, så kan eksemplene allikevel bidra til gi oss en bedre forståelse av innovasjon og hva som kan være drivkrefter for å fremme innovasjon. Deretter beskriver vi samskapte læringsprosesser – og hvordan dette kan bidra til mer innovasjon i nettverket.

Deretter går vi gjennom resultater i forhold til nettverkets vedtekter og de synspunkter som har kommet frem i intervjuene om styremedlemmenes erfaring fra innovasjon og samarbeid (i sin tidligere karriere, i sin nåværende bedrift, og i nettverket). Vi diskuterer deretter disse observasjonene i forhold til teorien som er gjennomgått. Vi prøver til slutt å komme frem til en konklusjon i forhold til hva vi har klart å observere og hvordan man fremover kan arbeide for få til økt innovasjon i nettverket.

Last ned PDF