Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

En litteraturstudie innenfor området nanoteknologi og muligheter/utfordringer knyttet til bruk i emballasjematerialer

Hensikten med denne rapporten var å utføre en litteraturstudie innenfor området nanoteknologi og muligheter/utfordringer knyttet til bruk i emballasjematerialer. Stiftelsen Østfoldforskning ønsket med denne studien å få kunnskap om hvilke muligheter og anvendelser nanoteknologi kan knyttes til i emballasjeindustrien, hvilke utfordringer dette innebærer i forhold til helse, miljø, sikkerhet og ressurs, samt perspektiver og anvendelser for fremtiden.

Nanovitenskap og nanoteknologi fremstår i dag som strategisk viktige forskningsområder med svært store industrielle og samfunnsmessige muligheter. Nanoteknologi befinner seg på et eksplorativt og kreativt stadium. Med hensyn til stadig utvikling av materialvitenskap med forbedring og utvikling av nye materialer ser man muligheter for bedre emballasjeløsninger med nye egenskaper.

Men i kjølvannet av en stadig økende satsning på nanoteknologi er det også knyttet usikkerhet til utviklingen, og til mulige negative helse- og miljøeffekter. Kvalitativt og kvantitativt nye typer risiki kan oppstå. Dette betyr også nye forsknings- og kompetansebehov knyttet til nanoteknologi og helse, miljø, etikk og samfunn, noe Norges Forskningsråd har tatt konsekvens av gjennom en egen programutlysning.

Last ned PDF