Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Miljøindikatorer for offentlige anskaffelser

Leverandørdrevet utvikling

Rapporten beskriver resultater fra utvikling av miljøkriterier/-indikatorer for elektrisitet og kontormøbler. Dette arbeidet er utgangspunktet for uttesting av en leverandørdrevet utvikling av innkjøpskriterier i forbindelse med offentlige anskaffelser.

Prosjektet har vært drevet av Statkraft, Østfold Energi, Enviro Energi, HÅG, Bærum kommune, KSI og STØ har hatt prosjektledelsen. I tillegg har Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner deltatt i referansegruppen.

Det er valgt å utvikle miljøkriterier/-indikatorer for elektrisitet og kontormøbler som utgangspunkt for uttesting av en leverandørdrevet utvikling av kriteriene.

På bakgrunn av erfaringer fra gjennomføringen, anbefales det å satse mer på en dreining av ansvaret for utvikling av omforente og presise miljøkrav fra oppdragsgiver til tilbydersiden. Leverandørsiden ønsker å ta dette ansvaret ved å utvikle omforent metodikk og format. På denne måten vil man kunne gi oppdragsgiver et verktøy de kan anvende.

Det legges også opp til en videreføring av modellen i nye nettverksprosjekter i samarbeid med NHO og næringslivet.

Last ned PDF