Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Utvikling i materialeffektivitet i norsk emballasjesektor 1995-2004 & Produkters emballasjeeffektivitet

Forandringer i Handlekurven for perioden 2001-2004

I avtalen mellom Miljøverndepartementet og Emballeringskjedene omhandler § 5.2 emballasjeoptimering, som er grunnlaget for de to prosjektene som her rapporteres. Målet for avtalen er å redusere den samlede miljøbelastning i emballeringskjeden, herunder mengden emballasjeavfall. Handlekurv- og Indikatorprosjektene beskriver emballasjeutviklingen på varegruppe-, bedriftsnivå, og for hele emballasjesektoren samlet.

Indikatorprosjektet viser en gradvis overgang fra tyngre emballasjematerialer som glass, metall og fiber, til ulike typer plastemballasje. Både nøkkeltallet for saft- og leskedrikk og nøkkeltallet for alle deltakende bedrifter viser en reduksjon de siste årene. Dette gjelder også ved oppsplitting på materialtyper. Det er imidlertid ikke alle analysene som viser en reduksjon. Nøkkeltallet for bedrifter som alle har deltatt i prosjektet i perioden 2000-2004 viser en liten nedgang i første del av perioden, mens det er en svak oppgang for 2004. Også emballasjevekten for juice viser en liten økning de siste tre årene pga. at flere juicetyper har fått skrukork og en økning i omsetning av produkter med mindre enhetsvolum på bekostning av store enhetsvolum.

Resultatene for markedslederne i Handlekurvprosjektet indikerer klart at det har skjedd en endring over de siste årene mot lavere emballasjevekt i forhold til omsetning og produktvekt. Nedgangen i det vektmessige emballasjeforbruket har vedvart også i 2004. Hovedårsaken har i årene 2001-2003 vært at bedriftene har valgt lettere emballasjeløsninger, men i 2004 har det ikke vært en slik overgang med hensyn på valg av emballasjematerialer. Hovedårsaken i 2004 har vært at markedet, dvs. forbrukerne, i økende grad har valgt produkter med lettere emballasjeløsninger. Resultatene fra Handlekurvprosjektet viser at det i tidsperioden 2001-2004 har skjedd relativt få endringer i emballasjesystemene til produktene i utvalget. Det er først og fremst markedsforskyvninger og utbytting av produkter i utvalget som står for de største endringene. For markedslederne kan det sees en tendens til overgang til lettere materialtyper i forbrukerpakningene, mens det i detaljistpakningene er en svak nedgang i bruken av materialer. Forekomsten av samlekartonger er gått ned i perioden 2001-2004. For markedslederne er den samlende reduksjonen i emballasjeforbruk i perioden 2001-2004 på 10 %, noe som utgjør 9,5 kg mindre emballasje per 1000 kg produkt i perioden.

Last ned PDF