Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

CINAI forprosjekt

Kartlegging av aktører innenfor film og TV i GO-regionen

Rapporten er en del av CINAI-initiativet (Creative Industries Nordic Action Initiative) til Medieparken AS og Stiftelsen Østfoldforskning, hvor fokus er på utvikling av en arena for kreativ næring i regionen Oslo-Gøteborg-København.

Rapporten ser på definisjoner av kreativ næring og går nærmere inn på den delen av næringen som omfatter TV og film.

De regionale aktørene beskrives med fokus på Fredrikstad og de tilgrensende områdene mot Oslo og Trollhättan/Göteborg.

Avslutningsvis beskrives muligheter for videre utvikling i CINAI-regi.

Last ned PDF