Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Mosseregionmodellen

En helhetlig modell for partnerskapsbasert samarbeidsallianse

Mandatet for dette prosjektet har vært å utrede en ny organisasjonsmodell for det regionale samarbeidet (regionrådet) som sikrer en effektiv styringsform, samtidig som den demokratiske styring og kontroll ikke svekkes i for stor grad. Vi mener å kunne presentere en helhetlig modell som etter vår oppfatning er en spennende organisatorisk innovasjon, og vil både kunne ivareta en målrettet og fokusert strategi for de felles utfordringer regionen har og samtidig innebære at en ikke overfører myndighet i for stor grad til overlokale organ. Også denne modellen er uferdig i den forstand at den fremstår som et konsept som må fylles med et konkret innhold. Et viktig poeng er at en i dette arbeidet med å konkretisere modellen, kan ta utgangspunkt i partnerskapsorganisering og prosjektorganisering som hjelpemidler.

Både partnerskapsorganisering og prosjektarbeid er etter hvert velkjente virkemidler i norsk offentlig (og privat) virksomhet. Likevel vil dette være et pionerarbeid i organisering av regionalt samarbeid i norsk lokalforvaltning, og det bør være av stor nasjonal interesse i å bidra til at prinsippene knyttet til ”strategisk allianse”- modellen blir utprøvd. Samtidig må det understrekes at det kreves en styrt prosess som vil ta noe tid – som i alt samarbeid - før denne modellen er implementert, og når en kan evaluere hvordan den fungerer
i praksis.

Samarbeid krever vilje og dialog og et minimum av interessefellesskap. De to sistnevnte forholdene mener vi er tilstede og vi har gjennom modellforslaget forsterket mulighetene til å opprettholde og utvikle dette videre gjennom å fokusere på møteplasser og betydningen av hyppig informasjon og kommunikasjon. Men viljen – konkretisert gjennom for eksempel viljeserklæringer, kan bare partene selv bidra med.

Last ned PDF