Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Miljø- og kostnyttevurdering av Ecopros planlagte biogassanlegg

Underlag for KU

I forbindelse med gjennomføring av konsekvensutredning av biogassanlegg for behandling av organisk/animalsk avfall og slam, har Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) gjennomført miljø og kostnyttevurderinger av behandling av avfall/slam ved det planlagte anlegget, sammenlignet med alternative behandlingsformer. Dette skal benyttes som grunnlag for konsekvensutredningen.

Anlegget skal inkludere inntransport, mottak og forbehandling, hygienisering og anaerob behandling av organisk/animalsk avfall og slam for produksjon av energi og biorest. Kapasitet for behandlingsanlegget er 30 000 tonn, hvorav ca 50% er kildesortert våtorganisk avfall fra husholdninger og 50% er avløpsslam fra renseanlegg. I tillegg skal anlegget kunne ta imot avfall/råstoff fra næringsvirksomhet og landbruk (dersom økonomisk gunstig).

Last ned PDF