Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Evaluering av Bransjenettverket for industris analyseordning 1996 – 2002

Enova ønsket å gjennomføre en evaluering av Bransjenettverket for industris analyseordning i perioden 1996 – 2002. Denne evalueringen vurderer resultatene av ordningen sett i forhold til ordningens formål, og inneholder en vurdering av effekter av ordningen med tanke på energibruk og energieffektivitet.

Datagrunnlaget for evalueringen er basert på:

  • Møte med IFE
  • Spørreundersøkelse blant Bransjenettverkets medlemsbedrifter
  • Intervjuer med rådgivere, bedrifter og IFE
  • Spørreundersøkelse blant rådgivere
  • Innrapporterte data fra bedriftene til IFEs database over søknader og sluttrapporter

Metoden for innhenting av energiinnsparingsdata er basert på en direkte metode i stedet for en indirekte, som opprinnelig planlagt.
På bakgrunn av denne evalueringen må man kunne oppsummere med at Bransjenettverkets analyseordning/rådgivningstjeneste har vært vellykket.

Evalueringen har avdekket at industrien har fått økt kunnskap om mulighetene for mer effektiv og miljøvennlig energibruk, dvs. økt handlingskompetanse. I tillegg ble det på bakgrunn av bedriftenes tilbakemeldinger i spørreskjemaene, avdekket at bedriftene i etterkant av deltagelse i analyseordningen har gjennomført energiinnsparingstiltak tilsvarende 809 GWh. Realiseringsmålet for analyseordningen var 350 GWh innen 2005 (IFE, 2002).

Last ned PDF