Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Verdikjedeforankret kompetanseutvikling innenfor emballering/distribusjon av matprodukter

STØ har gjennom flere prosjekter erfart at svinn i stor grad påvirkes av forhold som kan ledes tilbake til manglende kompetanse og kommunikasjon i verdikjeden. Det ble satt i gang et arbeid med å klarlegge hvilken kompetanse som finnes i verdikjeden og hvilken type kompetanse det er behov for å styrke. Erfaringene fra dette prosjektet skulle danne grunnlag for en metodikk for effektivisering av kommunikasjon og kompetanseutvikling i verdikjeden.

Last ned PDF