Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Prosjekt lokalsamfunnservice

Integrasjon mellom kollektive boformer

Rapporten beskriver hvordan prosjektet har sett på integrasjon mellom kollektive boformer, ved å søke å utforme en modell for hvordan borettslagtjenester og nye tjenester kan tilbys boliger organisert gjennom velforeninger og andre organiseringer.

Prosjektet er gjennomført med en rekke intervjuer og med relevant dokumentasjon. De viktigste aktørene og deres innbyrdes sammenheng er beskrevet. Det er gjennomført en behovsundersøkelse med aktørene. Det er skissert utfordringer for boligbyggelaget og behov for avklaringer. Prosjektet presenterer modeller for samvirke mellom faste og mer løselig organiserte boformer. Til slutt gis det anbefalinger om tiltak boligbyggelaget bør iverksette.

Last ned PDF