Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Bidrag til drøfting av Handlingsprogram Østfold Kompetanseoffensiv 2015

Arbeidsnotat

STØ har på oppdrag fra Østfold fylkeskommune drøftet enkelte elementer i ”Handlingsprogrammet for Kompetanseoffensiven 2015”. Denne drøftingen er publisert i dette arbeidsnotatet.

Drøftingen er et innspill til mulige endringer av Handlingsprogrammet. Endringsforslagene er dels redaksjonelle og dels substansielle. STØ har som utgangspunkt at siden tidsperspektivet for Kompetanseoffensiven er 10 år, må beslutningstakerne legge opp til en dynamisk prosess som gjør det mulig å endre Handlingsprogrammet underveis, basert på den erfaring og den læring som skjer som del av gjennomføringen av offensiven. De mest sentrale delene av drøftingen er knyttet til det innovasjonsbegrepet som Handlingsprogrammet bygger på, og til om Handlingsprogrammet i tilstrekkelig grad bygger på den kunnskap som er etablert om innovasjonsprosesser og om regionen Østfold.

Last ned PDF