Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Kartlegging av utviklingstrekk innen byggesektoren

STØ og Multiconsult ble engasjert av SFT til å gjennomføre en kartlegging av hva som allerede finnes av relevant materiale om hvordan byggesektoren vil utvikle seg i de kommende år. Kartleggingen har bestått av en gjennomgang av rapporter, nettpresentasjoner, brosjyrer mv. som er produsert i senere tid med tilfredsstillende relevans og kvalitet. Det er lagt vekt på å få belyst følgende tema:

  • oversikt over viktige utviklingstrender i byggenæringen; herunder stikkord som
  • kunnskap om drivkrefter/barrierer som vil komme til og påvirke(r) disse utviklingstrendene; herunder bl.a.
  • kritiske faktorer for miljøriktig atferd i næringen; herunder bl.a.;
  • aktuelle tiltak og virkemidler for å ta i bruk og utvikle miljøteknologi

Rapporten drøfter hvilke utfordringer som kan knyttes til å redusere miljøbelastning, energibruk og avfallsmengder i byggenæringen. På bakgrunn av de utviklingstrekk og utfordringer som framkom i kartleggingen er det gitt anbefalinger oppfølgingsområder.

Last ned PDF