Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Klimaplan for Moss 2006

Oppdatering av mål og utslippstall

I 2000 utarbeidet Moss en klimaplan. Arbeidet ble gjennomført i tett samarbeid med STØ (Stiftelsen Østfoldforskning), som var engasjert som prosjektleder og som forestod datainnhenting og -bearbeiding. I arbeidet ble det gjort en analyse av klimagasser i Moss. Arbeidet resulterte bl.a. i et eget notat på området. For å være oppdatert på hvordan utviklingen av utslipp av klimagasser har endret seg siden 2000, besluttet Moss kommune å oppdatere datagrunnlaget med tilhørende figurer. STØ ble derfor engasjert for denne oppdateringen.

Last ned PDF