Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

The Tall Ships’ Races i Fredrikstad

Rapporten evaluerer samfunnsmessige effekter av arrangementet Tall Ships’ Races i Fredrikstad.

Som forutsetning for vurdering av effektene beskriver rapporten grunnleggende trekk ved arrangementet, og beregner at tilreisende tilskuere tilførte Fredrikstad om lag NOK 20 millioner ved kjøp av varer og tjenester under arrangementet. Den frivillige innsatsen vurderes å ha en verdi på om lag NOK 4 millioner kroner, og arrangementet ”markedsverdi” anslås til ”flere titalls millioner kroner”. Om lag NOK 2 millioner kroner ble ført ut av Fredrikstads lokale økonomi, pengestrømmen gikk dels via Sail Training International, dels via seilskutene som deltok.

Rapporten konkluderer at arrangementet har påvirket både omgivelsenes, og innbyggernes, oppfatningen av Fredrikstad. Arrangementet ga erfaringer og har gitt minner som påvirker måten innbyggerne oppfatter byrommet på, og gitt klarere forståelse av Fredrikstads kvaliteter som by. Arrangementet var en enorm arrangementsteknisk utfordring, og vurderes av alle aktører som en
enestående suksess. Opplevelsen av ”hva Fredrikstad kan by på”, kombinert med opplevelsen av ”hva Fredrikstad kan” har styrket identiteten og stoltheten til byens innbyggere. Frivillige medarbeidere var avgjørende for at arrangementet kunne gjennomføres. Denne ressursen kan med stor sannsynlighet også utløses i nye arrangementer ”til beste for byen”.

Arrangørene utviklet stor kompetanse knyttet til gjennomføringen av ”åpne kulturarrangementer”. Denne kompetansen er en investering som byen kan bruke i nye arrangementer. Kompetanse som ikke brukes, forvitrer.

Tall Ships’ Races har lagt en plattform for å markedsføre Fredrikstad som skuteby – om en ønsker det. Den grunnleggende forutsetningen er at det er mulig å identifisere aktører som er villige til å samarbeide om en slik markedsføring, og at aktørene er innovative i arbeidet. Det er viktigere for resultatet enn tilgang på kapital.

Last ned PDF